top of page

Midjourney SREF -- Kuasa sebenar SREF

Apa tu "--sref" ?

Parameter --sref membolehkan pengguna menerapkan gaya visual tertentu kepada arahan Midjourney mereka dengan menganalisis imej rujukan dan menggabungkan elemen seperti skema warna, tekstur, dan komposisi. Ia menyokong pelbagai rujukan dalam satu arahan dan menawarkan empat versi yang boleh dipilih melalui parameter --sv.


Fungsi ini amat bernilai bagi jurugambar dan artis, membolehkan mereka menjana konsep unik, meremix inspirasi, dan meneroka genre baru yang dikenali sebagai "neurofotografi".


Baru-baru ini, Midjourney memperkenalkan kod SREF, yang merupakan parameter pratetap yang menjana gaya konsisten, lagi memperluaskan kemungkinan kreatif bagi pengguna.      

 

Menggunakan Parameter --sref

Parameter --sref dalam Midjourney membolehkan pengguna menggabungkan rujukan gaya ke dalam arahan mereka untuk mempengaruhi estetik imej yang dihasilkan. Berikut adalah cara menggunakan parameter --sref dengan berkesan:


1. Tambah --sref diikuti oleh URL imej yang boleh diakses secara umum di akhir arahan anda.


2. Pelbagai rujukan imej boleh digunakan dengan menambah URL mereka secara berturut-turut, dipisahkan oleh ruang.


3. Format: --sref URL1 URL2 URL3.


4. Rujukan gaya hanya berfungsi dengan arahan teks, bukan arahan imej sahaja.


5. Arahan imej biasa mesti ditambah sebelum parameter --sref dalam arahan.


6. Muat naik imej ke mesej langsung Discord dengan Bot Midjourney untuk mengekalkan privasi.


7. Gunakan --sref random untuk menerapkan gaya yang dipilih secara rawak dari pangkalan data Midjourney.

8. Selepas penjanaan, "random" akan digantikan dengan nombor benih rujukan gaya untuk penggunaan masa depan.

9. Laraskan pengaruh gaya menggunakan parameter --sw (berat gaya), dengan nilai dari 0 hingga 1000.

10. Berat yang berbeza boleh ditugaskan kepada rujukan gaya individu: --sref URL1::2 URL2::1 URL3::1.

11. Empat versi rujukan gaya tersedia, boleh dipilih dengan parameter --sv (1, 2, 3, atau 4).

12. --sref berfungsi dengan model Midjourney dan Niji Versi 6.Dengan menguasai parameter --sref, pengguna boleh mencapai gaya yang konsisten, meneroka estetik baru, dan menyesuaikan penjanaan imej mereka untuk sesuai dengan visi kreatif mereka.       


Impak Berat Gaya

Parameter Berat Gaya (--sw) dalam Midjourney membolehkan pengguna mengawal pengaruh rujukan gaya ke atas imej yang dihasilkan. Berikut adalah bagaimana Berat Gaya memberi kesan kepada hasil:


1. Nilai lalai ialah 100 jika tidak dinyatakan.

2. Julat: 0 hingga 1000.

3. Nilai rendah (0-50) menghasilkan pengaruh gaya yang halus, mengekalkan lebih banyak niat asal arahan.

4. Nilai tinggi (500-1000) membawa kepada aplikasi gaya yang lebih kuat, mungkin menimpa beberapa elemen arahan.

5. Pada --sw 0, rujukan gaya tidak memberi kesan.

6. Pada --sw 1000, rujukan gaya mempunyai pengaruh maksimum.

7. Nilai pertengahan (100-400) menawarkan keseimbangan antara pengaruh gaya dan kesetiaan arahan.

8. Boleh digunakan dengan rujukan gaya berasaskan URL dan rujukan gaya rawak.

9. Membolehkan penalaan halus aplikasi gaya untuk kawalan tepat ke atas imej akhir.

10. Berat gaya yang lebih tinggi mungkin menghasilkan interpretasi arahan yang lebih abstrak atau bergaya.


Mencuba pelbagai berat gaya boleh membantu mencapai keseimbangan yang diingini antara ketepatan arahan dan pengaruh gaya, membolehkan kawalan kreatif dan eksperimen yang lebih besar dalam penjanaan Midjourney.       


Meneroka SREF Random


Fungsi ini membolehkan pengguna menerapkan gaya yang dijana secara rawak ke arahan imej mereka dengan menambah "--sref random" ke akhir arahan mereka. Selepas penjanaan, bahagian "random" akan digantikan dengan nombor benih rujukan gaya unik, yang boleh digunakan semula dalam arahan masa depan untuk meniru gaya yang sama. Serasi dengan model Midjourney dan Niji Versi 6, SREF random tidak boleh digabungkan dengan rujukan gaya berasaskan URL atau rujukan gaya rawak lain dalam arahan yang sama. Ia amat berguna untuk mengatasi sekatan kreatif, meneroka arah artistik baru, dan menemui gaya unik untuk projek. Parameter Berat Gaya (--sw) boleh digunakan untuk menyesuaikan pengaruh gaya rawak ke atas imej akhir.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Kafe Terbaik Port Dickson 2024

Menjelajah Kafe dan Tempat Kopi Terbaik di Port Dickson Port Dickson, sebuah destinasi tepi pantai yang popular, bukan sahaja terkenal dengan pantainya yang indah tetapi juga dengan kafe dan tempat ko

Comments


bottom of page